Yhteystiedot

Yhteystiedot
Pia Hautala
Viertotie 1
12700 Loppi
gsm: 0404147416

piahautala1@gmail.com

 METAMORFINEN TEKNIIKKA on Englannissa 1960-luvulla Ropert St.Johnin luoma ja myöhemmin Gaston Saint Pierren edelleen tekniikaksi kehittämä uusi hoitomuoto ihmisen terveyden säilyttämikseksi ja palauttamiseksi sekä henkilökohtaiseksi kehittymiseksi ja todellisen itsensä löytämiseksi.

Suomeen tämän tekniikan on tuonut vuosituhannen taitteessa Lontoossa Gastonin oppilaana opiskellut Kouluttaja Arja Ahonen.

Metamorfinen tekniikka ei ole terapiaa eikä hierontaa eikä siinä keskitytä tiettyihin oireisiin tai ongelmiin. Myöskään mitään diagnoosia ei tehdä eikä ole tarvetta käydä henkilön tauti- tai muuta historiaa läpi.

Tekniikan avulla tapahtuu metamorfoosi- muodonmuutos-, mikä saa aikaan ihmisen luonnonmukaisen parantumisen niin fyysisellä, psyykkisellä kuin tunnetasollakin. Menetelmä vahvistaa myös henkilön intuitiota ja vaistoja sekä itsetuntemusta. Käsittelyn vaikutukset ovat moninaiset ja yksilölliset.Joissakin tapauksissa tulokset ovat välittömiä, kun taas joissakin tapahtuu hitaampaa vaikutusta. Muutokset voivat olla merkittäviä parannuksia kokonaisvaltaisessa terveydessä.

Käsittely annetaan pumpulinpehmein kosketuksin selkärangan heijastealueille jalkateriin, käsiin ja päähän asiakkaan istuessa (maatessa).

Käsittely on hyvin rentouttava; saatat jopa nukahtaa. Istunto kestää noin tunnin, lapsille iästä riippuen 15-30 min. Mikään vaiva tahi sairaus ei ole este. Menetelmä toimii niin kertahoitona tai sarjana tehtynä.

Tekniikalla tehtävä käsittely tehoaa moniin eri aikamme sairauksiin, mutta erityisen hyvin se toimii kaikissa stressin aiheuttamista oireista pääsemiseen, kuten mm. unettomuuteen, päänsärkyyn, ahdistukseen, voimattomuuteen, levottomuuteen ja saamattomuuteen. Myös tunteet tasapainottuvat ja elinvoima vahvistuu niin, että on enemmän rohkeutta ja energiaa tehdä oman elämänsä kannalta tärkeitä päätöksiä.

Metamorfinen tekniikka sopii avuksi erittäin hyvin ns. vaikeina aikoina, kuten elämänmuutoksissa esim. avioeron, läheisen kuoleman , lasten kotoa lähdön tai muun isomman trauman kohdatessa. Tällaisissa tilanteissa elämänvoiman energia auttaa selviytymään.

Metamorfista tekniikkaa on käytetty menestyksekkäästi myös lukihäiriöissä sekä kehitysvammaisille ja ylivilkkaille lapsille, keskittymis- ja syömishäiriöissä sekä riippuvuuksien katkaisemiseksi.

Tulosten on todettu olevan pysyviä eikä tekniikan avulla voi tehdä mitään pahaa.

Monet kokevat saaneensa lisää energiaa ja stressin helpottuneen. Jotkut ovat alkaneet nähdä maailmaa" uusin silmin" ja muuttuneet tasapainoisemmiksi, pelottomammiksi ja ovat oppineet tuntemaan itsensä paremmin. Joillekin voi tapahtua elämänmuutoksia, kuten uusi työ, asunto, ihmissuhde, jne... jotkut ovat kuvanneet saaneensa sisäisen rauhan ja tulleensa niin ikään kotiin itsensä luo.